Aktuálně

Úřední hodiny o prázdninách: 

pondělí a středa 9-11 hodin - nejlépe  po předchozí telefonické domluvě

Pastorační dopis jaro 2022

"Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." (Ř 10,9)

Vážená sestro, vážený bratře,
vstoupili jsme do doby, která předchází Velikonocům, do doby postní. Během 40 dní máme čas daný nám Bohem ke zklidnění mysli, těla i ducha. V této souvislosti bych nám všem ráda připomněla slova Starého zákona, Žalmu 103,17n: "Hospodinovo milosrdenství je s těmi, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je." Ano, jako křesťané známe

starozákonní Desatero Božích přikázání, důraz Pána Ježíše na plnění přikázání lásky k Bohu i k člověku, slova blahoslavenství i slova o posledním soudu (Mt 25). Čas postu nás má přivést k zamyšlení, zda ta slova naplňujeme a podle nich žijeme. Přivádí nás k rovnováze našeho života, k pokání, odpuštění a smíření. Teprve pak se člověk může radovat o Velikonocích, pokud ve své duši najde pokoj, lásku a víru. Apoštol Pavel v listu křesťanům do Říma píše: "vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li, že byl vzkříšen, budeš spasen." To jsou slova velikonoční

zprávy poslaná v našem čase i nám křesťanům CČSH do Roztok. Pokojnou dobu postní a Boží požehnání vyprošují

Jarmila Kučerová-farářka a Kristýna Ptáčková-farářka

ZPRÁVY Z HUSOVA SBORU

Prosíme o sdělení Vaší e-mailové adresy a budete informováni o všech našich akcích včas. Nově jsme i na Facebooku, pro nejčerstvější informace si přidejte do oblíbených stránku Husův sbor v Roztokách.

Máte-li zájem o jakoukoli duchovní službu (křest, sňatek, pohřební rozloučení, biřmování, návštěvu nemocného doma, v nemocnici nebo v domově pro seniory..., modlitební ztišení), potřebujete-li duchovní či jinou pomoc, obraťte se na farní úřad nebo sestry farářky na tel. 774 157 685 - K. Ptáčková a 608 867 523 - J. Kučerová

Husitská diakonie CČSH nabízí pomoc osamělým, nemocným a jejich rodinám, lidem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. Od roku 2001 se staráme o více než sto klientů z Roztok a okolí. V případě zájmu volejte na tel. čísla farářek.

Vzhledem k válečné situaci na Ukrajině se i naše církev a náboženská obec zapojily do humanitární pomoci. Husitská diakonie CČSH vyhlásila sbírku na pomoc Ukrajině. Vaše dary můžete zaslat na číslo účtu: 2501867242/2010 s var. symbolem 500. Vybrané peníze pomohou zajistit potraviny a další základní potřeby pro lidí strádající ruskou agresí. Za dary upřímně děkujeme a jsme vděčni i za přispění pomocí či dary do sbírek oblečení a potravin, která se konala v našem sboru v prvních dvou březnových týdnech. Sbírky doputovaly na svá místa, první na hranice s Ukrajinou a druhá do dětských domovů poblíž Mukačevu.

Děkujeme rovněž za Váš loňský příspěvek církvi. Letošní výše je stejná jako doposud- min. 400 Kč za rok. Prosíme o brzké zaplacení i letos. Příspěvky jsou určeny na provoz (plyn, elektřina, voda, kancelářské výdaje a drobné opravy). Loni jsme natřeli okapnice oken, částečně vymalovali byt nové sestry farářky. Letos je potřeba dokončit izolaci střechy a podlahy ve 3 místnostech. Děkujeme tímto i za dotace MÚ v Roztokách.

Pravidelné akce v Husově sboru v Roztokách a v Penzionu Horizont v Suchdole, zde: Pravidelné akce

V době do Velikonoc se scházíme k ranním (20 min.) ekumenickým modlitbám za mír:

pondělí od 8:00 v Husově sboru (Jeronýmova 515)
středa od 8:00 v ateliéru Roztoč (Jungmannova 093)
pátek od 6:30 v římskokatolickém kostele narození Jana Křtitele (park u MÚ)

Plánované akce, na které též srdečně zveme:

15. 4. Velký Pátek v 15:00 ekumenická křížová cesta - začátek u Haurowitzovy vily (Tiché údolí 125). Čtrnáct zastavení ze zamyšlením pro dospělé a úkoly pro děti povede kolem kříže u nádraží, nahoru ke kostelu Nar. Sv. Jana Křtitele až k Husovu sboru.
17. 4. Hod Boží Velikonoční v 9:00 bohoslužba s br. biskupem (křest a biřmování)

14. 5. Světový den Fair Trade v 10:00 férová snídaně na zahradě sboru
Začátek června Dětský den - turnaj v Člověče nezlob se (čas konání bude upřesněn) 21. 9. Světový den míru - modlitební i komunitní program - bude upřesněno

TĚŠÍME SE NA VÁS

Pastorační dopis s programem podzimních a zimních akcí 

Zveme na setkání mládeže do Hradce Králové: www.setkani-ccsh.cz


Co chystáme

21.09.2020

Bohoslužby se konají každou neděli v 9 hodin.