Co chystáme

21.09.2020

Bohoslužby se konají každou neděli v 9 hodin. 

Jsme k dispozici k individuální duchovní péči (rozhovory, příprava ke svátostem - křest, svatba, útěcha nemocných, svátost smíření...) v prostorách Husova sboru, nebo i formou procházky s rozhovorem - vždy po předchozí domluvě. 

V roce 2021 se chystáme na biřmování - pokud máte zájem o přípravu k této svátosti potvrzující křest, kontaktujte nás a můžete se přidat. Plánovaný termín biřmování je na podzim 2021.

Průběžně budeme informovat o dalších akcích, které se uskuteční v souladu s vývojem pandemické situace (zahradní slavnost, koncerty, přednášky...)