Vítejte na stránkách Husova sboru v Roztokách

Památka zesnulých v neděli 31. října v 9:00

Dobročinná sbírka Diakonie Strom

Uskuteční se v pátek 22. 10. od 16 do 17 hodin. Přijímáme oděvy a předměty do domácnosti. Prosíme pouze o hezké, zachovalé a použitelné věci, které byste sami třeba darovali někomu blízkému. Pozůstalost oblečení po seniorech bohužel z provozních důvodů Diakonie Strom, která od nás sbírku bude přebírat a dále distribuovat, přijmout nemůže. 

Husitská diakonie CČSH v Roztokách se přidává ke sbírce na pomoc Moravě

Co chystáme

21.09.2020

Bohoslužby se konají každou neděli v 9 hodin.